Skip to main content

หน้าร้อนควรระวัง ! พฤติกรรมเสี่ยงทำ ไฟไหม้บ้าน

ไฟฟ้าลัดวงจร

ปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน

ก๊าซหุงต้มรั่วไหล

หมั่นตรวจสอบถังก๊าซและเตาแก๊สให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ปิดวาล์วถังก๊าซและเตาแก๊สทุกครั้งหลังใช้งาน

ความประมาท

ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง
ดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.